Laserblekning

Laserbehandling vid tandblekning är en annan metod som kan användas. Då använder man ljusenergi för att snabba på processen av blekandet. De vanligaste typerna av ljusenergi är halogen, LED eller plasma, där halogen är den främsta av de tre. Den idealistiska ljusenergin ska vara stark nog att hasta peroxidmolekylerna utan att för den sakens skull överhetta tandpulpan. Själva ljuset i sig är ofta i blåskala då det konstaterats vara mest effektivt för att initiera reaktionen i peroxidet. Man skyddar tandköttet och tandhalsar med ett tättslutande plastmaterial och både patient och tandläkare ska bära skyddsglasögon när behandlingen utförs. Eftersom lasern värmer upp tanden kan det ge biverkningar i form av pulpreaktioner, varför alla inte är lämpliga kandidater för tandblekning med laser.

Plasmaljus

Något som kan liknas vid laserbehandlingen är att bleka tänderna med laserljus. Men vid användandet av den här metoden behöver man dock inte skydda tandköttet eller tandhalsarna med mera, mot biverkningar. Plasmaljuset används för att aktivera blekningsgelen och man använder sig av noggrant sammansatta och milda preparat i en balanserad ljusstyrka.