Deep bleaching

Har man svårt missfärgade tänder finns en metod som ursprungligen kommer från Amerika. Metoden inleds med att patienten får sova med extra tjocka specialtillverkade bettskenor med hemblekning under 14 dagar.

Blekningsgelen innehåller en tvåkomponents 16 procentig carbamidperoxid och behandlingen avslutas med klinikbehandling med eller utan ljus för att snabba på processen ytterligare.