Risker

Även om resultat rent estetiskt blir det önskvärda efter tandblekning så är ingreppet och behandlingen inte helt utan risker. Har man till exempel problem med tänderna eller tandköttet innan man utför blekningen kan det leda till jobbiga biverkningar och att besvären faktiskt blir värre. Är man gravid eller ammar rekommenderar tandläkare heller inte att bleka tänderna eftersom de ämnen som blekning innehåller kan vara giftiga för cellerna.

Barnet kan ta skada av dessa ämnen i mindre mängder. Utöver detta brukar nästan alla som utför en tandblekning uppleva någon form av obehag efter att behandlingen är färdig. Ofta talas det om att tänderna blir känsligare eller att irritation uppstår. En annan vanlig biverkning är ilningar i tänderna, men dessa besvär brukar oftast försvinna inom 48 timmar. Tror man att man blir kvitt besvären om man avbryter behandlingen i förväg har man fel – besvären blir kvar i vilket fall som helst, upp till två dygn.

Något som kan orsaka besvärliga inflammationer är däremot om tandköttet råkar skadas. Detta kan ge mer långsiktiga och allvarliga problem, men hör inte till vanligheten. Frätskador och att tänderna blir fläckiga, det vill säga blekta på ett ojämnt sätt, kan även uppträda. Tyvärr kan det medföra en dyrare kostnad att korrigera problem av liknande art. Det kan till och med vara så att man kan bli tvungen att rotfylla tänder eller göra större ingrepp för att rätta till det. Slutligen kan även blekningsgelen ta sig in i små hål i tänderna och skapa infektioner. Samtliga biverkningar till trots brukar de flesta ta ”risken” att bleka sina tänder ändå.

Värt att veta kan dessutom vara att vid inköp av hemblekning från internet bör försiktighet intas. Dessa preparat kan vara skadliga för tänderna och i 70 % av fallen uppstår biverkningar i form av ilningar och isningar samt tandköttsskador. I vissa fall i sådan utsträckning att behandlingen måste avbrytas. De så kallade Whitening strips som ofta talas om över internet är en lågprocentig blekningsgel på remsa. Det gör inte hela tanden vitare utan täcker endast vissa delar av de främre tänderna vilket ofta resulterar i ett fläckigt resultat. Detta är inte godkänt i Sverige varför andra alternativ bör övervägas vid tandblekning.

Tetracykline och blekning

Även om tandblekning kan göra stor skillnad finns det en del fläckar blekningen inte biter på. Ett exempel på detta är antibiotikan Tetracykline, som alltså kan orsaka mer omfattande fläckar på tandemaljen. Detta gör att man måste förlänga blekningsprocessen eftersom det tar längre tid att bleka bort missfärgningarna på grund av detta. Man hävdar dock att tandblekning är som mest effektivt på gula missfärgningar.